Đảng Ủy xã Châu Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận HN TW4 khóa XIII và công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn giai đoạn(1930-2020).

30/04/2022 01:48

Sáng ngày 29/4/2022 Đảng bộ xã Châu Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận HN TW4 khóa XIII và công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn giai đoạn(1930-2020).

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy – CT UBMTTQ huyện Ba Vì; Đồng Chí  - Đỗ Anh Sơn - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo Huyện Ủy - Giám đốc trung tâm chính trị huyện Ba Vì; Đồng chí Phùng Đăng Hường – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; UB MTTQ xã cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên Đảng bộ xã Châu Sơn.

Tại Hội Nghị các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ được hoc tập, quán triệt hai chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chuyên đề 2: Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

 

( Đồng chí Phùng Đăng Hường – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt tại Hội nghị)

Truyền đạt trực tiếp tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đăng Hường – Phó ban tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung uơng Đảng khóa XIII để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác.  Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng ta, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Đảng bộ xã Châu Sơn công bố quyết định phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn giai đọan (1930-2020).

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn (1930 - 2020) là một đề tài khoa học có bố cục gồm: Lời giới thiệu, Nội dung gồm 9 chương, Phụ lục, Phụ bản ảnh, Tài liệu tham khảo.

Trong đó Chương I nêu  Khái quát về vùng đất và con người xã Châu Sơn; Chương II với nội dung: Nhân dân các làng Hoắc Châu, Hạc Sơn xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1930 - 1945); Chương III: Nhân dân địa bàn Châu Sơn xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Chương IV: Thành lập xã Châu Sơn, Chi bộ lãnh đạo Nhân dân khôi phục kinh tế sau chiến tranh và thực hiện các kế hoạch Nhà nước (1955 - 1965); Chương V: Đảng bộ xã Châu Sơn lãnh đạo Nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và chi viện cho tiền tuyến miền Nam (1965 - 1975); Chương VI: Đảng bộ xã Châu Sơn lãnh đạo Nhân dân thực hiện các Kế hoạch Nhà nước (1975 - 1985); Chương VII: Đảng bộ xã Châu Sơn lãnh đạo Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 15 năm đầu thời kỳ đổi mới (1986 - 2000); Chương VIII: Đảng bộ xã Châu Sơn lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (2000 - 2010); Chương IX: Đảng bộ xã Châu Sơn lãnh đạo Nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển (2010 - 2020).

 

(Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên ban thường vụ huyện ủy – Chủ Tịch UB MTTQ huyện Ba Vì; Đồng chí Đỗ Anh Sơn -Ủy viên ban thường vụ huyện ủy - Trưởng ban tuyên giáo Huyện Ủy tặng hoa chúc mừng)

 

(Đồng chí Lê Chí Năm – BT Đảng Ủy – CT HĐND xã trao Cuốn Sách “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn (1930 - 2020)”  đến các chi bộ cơ sở)

 

(Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – PBT Đảng Ủy – CT UBND xã trao Cuốn Sách “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn (1930 - 2020)”đến các đồng chí Đảng viên)

Việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Sơn giai đoạn 1930 – 2020” là việc làm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng thời, đây là việc làm thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc các đối với các vị lãnh đạo tiền bối của Chi bộ, Đảng bộ xã qua các thời kỳ, các gia đình cách mạng đã cống hiến công sức và tài sản cho các cuộc kháng chiến, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kết thúc hội nghị đồng chí Lê Chí Năm – BT Đảng Ủy – CT HĐND xã đã thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Châu Sơn gửi lời cảm ơn tới Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì Công ty Truyền thông Nhất Nam, các gia đình chính sách, nhân dân, cán bộ đảng viên, con em địa phương đang sinh sống học tập trên khắp mọi miền đất nước đã giúp đỡ cho sự thành công của cuốn sách này./.